Kornilios Kourtis joins IBM Research

Kornilios Kourtis joined IBM Research in Rüschlikon as a visiting scientist on Monday, 1.6.2015.