Roni Haecki

Surname

Haecki

First Name

Roni

Phone

+41 44 632 43 28

Email

roni.haecki@inf.ethz.ch

Address

CAB E 69